Black Raw Hem Vervet Jeans by Flying Monkey
Black Raw Hem Vervet Jeans by Flying Monkey
Black Raw Hem Vervet Jeans by Flying Monkey
Black Raw Hem Vervet Jeans by Flying Monkey

Black Raw Hem Vervet Jeans by Flying Monkey

Regular price $52.99 Sale

Raw Hem Slim Cropped Straight Denim

55% Cotton, 21% Rayon, 2% Spandex

Mild Stretch